LEBUINUS METTEN

voor besprekingen en recensies: klik HIER

voor een uitgebreid verslag in het tijdschrift Latijnse Liturgie klik HIER

 

Over Lebuinus

 

Lebu´nus kwam als benedictijner monnik vanuit Schotland of Ierland rond 768 voor zijn bekeringswerk naar de heidense Saksen bij een belangrijke waterbron, Huilpa of Wilpa geheten. Daar werd een houten gebedshuis opgericht. Vanuit Wilp werd het gebied rond Daventre (Deventer) gekerstend. Na een weinig geslaagde missie overleed Lebu´nus op 12 november 773 in Deventer.

 
   

De Lebuinusmetten

De Lebuinusmetten zijn in de 12e eeuw speciaal voor de feestdag van deze heilige gecomponeerd. De meeste gregoriaanse gezangen zijn in de middeleeuwen gecomponeerd door muzikale monniken waarvan we de naam niet weten. Deze metten zijn terug te vinden in het Antiphonale van Utrecht, manuscript NL Uu-406. Dirigent Stan Hollaardt heeft vele uren gestoken in het zangklaar maken van alle gezangen (noten en teksten) en de zangers hebben onder leiding van de dirigent vele uren besteed aan het instuderen. Met name de responsories zijn pittige stukken. Maar vanwege hun muzikale schoonheid meer dan de moeite waard.

De van oorsprong nachtelijke gezangen van de monniken in de kloosters worden 'metten' genoemd. Ze heten ook wel 'vigilae nocturnae'. Vandaar de naam 'nocturnen' dat nachtwaken betekent. Van alle gebedsuren in de kloosters duren de metten het langst. Ze bestaan uit 3 nocturnen. Elke nocturne bestaat uit psalmen, antifonen, responsories en lezingen. De metten beginnen met een openingsgezang (invitatorium) en een hymne en eindigen met het 'Te Deum'.

   

2016: Onder de titiel Lebu´nus herontdekt, een bezongen heilige hebben dirigent Stan Hollaardt en scholalid en historicus Gerard Pieters een boek geschreven over het leven van Lebu´nus en de muziek die te zijner ere werd geschreven.

De Schola Cantorum Karolus Magnus o.l.v. Stan Hollaardt heeft daarbij een cd opgenomen in de dorpskerk van Wilp met daarop de Metten van Sint-Lebu´nus.

Het boek, waarin ook alle teksten van de gezangen zijn opgenomen heeft de Cd als inlay achterin.

Boek met cd kost Ç 14,95.

Het boek samen met de cd kost Ç 14,95.

De cd de Metten van Sint-Lebu´nus is ook los verkrijgbaar met tekstbooklet ß Ç 8,- .

 

 

 

RTV oost maakte een voorbeschouwing tijdens onze repetitie. Klik hier!

 


 

   
 

 

TERUG