VERENIGING SCHOLA CANTORUM KAROLUS MAGNUS

 

RSIN 853564759  KvK 59602988

 

OVER ONS: Deze site geeft informatie over de Vereniging Schola Cantorum Karolus Magnus te Nijmegen.

Ze werd opgericht in 1988.

De naamgeving Karolus Magnus is een verwijzing enerzijds naar Karel de Grote, die in zijn tijd de uniformiteit in de liturgie en de verspreiding van het Gregoriaans in West-Europa bevorderde, en anderzijds naar de keizer Karelstad Nijmegen, waar Karel de Grote zich destijds dikwijls in zijn burcht aan de Waal ophield.

 

BESTUUR EN DIRIGENT:
De dirigent is: Stan Hollaardt

Het bestuur bestaat uit:
Piet Ronnes, voorzitter; Gerard Pieters, penningmeester; Jan Timmermans, secretaris.

Er is geen sprake van beloning van bestuur, zangers en directie; de vereniging heeft geen personeel.

 

CONTACT:

Secretariaat: Charles Estourgiestraat 10, 6522 HW Nijmegen

Telefoon: 024 - 3607481

e-mail: jh_timmermans@hotmail.com 

 

ZANGERS / LEDEN Van de vereniging Schola Cantorum Karolus Magnus Nijmegen:

Frans de Bont, Jan Ermers, Edo Fennema, Stef Geurts, Jacques Janssen, Sjef Jongen, Koos Leemker, Gerard Pieters, Sander Ram, Wil Robben, Piet Ronnes, Arno Theune,

Jan Timmermans, Jos Verhagen, André Weel en Peter Zandvliet.

 

Erelid: Pater Augustinus Hollaardt OP (†2012) en Prof. Jan Bernards (†2013)

Beschermheer: Mgr. A. H. van Luyn S. D. B., Emeritus Bisschop van Rotterdam.

Lid van verdienste: Toon Friederichs (†2009), pastor Simon Evers en onze organist Ton Bertrand.

 

GREGORIAANS ZINGEN

Wij zingen graag gregoriaans, goed gregoriaans.
Juist daarom stellen we ons ten doel de gregoriaanse zang te bestuderen en te beoefenen. We brengen gezangen ten uitvoer en bevorderen de belangstelling bij anderen voor deze muziek.

Ons doel willen we bereiken door: werving en opleiding van zangers, het houden van repetities en audities, het verzorgen van uitvoeringen, het deelnemen aan muziekconcoursen, het opluisteren van vieringen, het geven van cursussen, het voorzien in publicaties en het bewaren van het gregoriaans als cultureel erfgoed.

We willen een bijdrage leveren aan het behoud van het authentiek Gregoriaans als kostbaar cultureel erfgoed. Behoud van het Gregoriaans is allereerst gediend met het zingen ervan. Zonder uitvoeringspraktijk geen levend Gregoriaans. Met een zo oorspronkelijk mogelijke uitvoering van gregoriaanse gezangen, zowel concertmatig als binnen liturgisch kader, wil de schola haar toehoorders de zuivere schoonheid, rijkdom en weldadige werking van deze eeuwenoude liturgische gezangen laten ervaren, daarnaast de belangstelling voor deze muziek bevorderen  en tenslotte de bekendheid van deze muziek vergroten.

Om de gregoriaanse gezangen ten gehore te kunnen brengen op een wijze zoals de componisten destijds vermoedelijk voor ogen heeft gestaan, wordt in schola-verband studie gemaakt van de semiologie. Daarbij baseert de schola zich op vroeg middeleeuwse handschriften en plaatst de schola zich in de traditie van Solesmes en de daar aangevangen restauratie van het Gregoriaans. Voor een adequate uitvoeringspraktijk dienen de zangers niet alleen te beschikken over goede zangtechnische vaardigheden, maar ook over kennis van semiologie en van liturgische aspecten. Liturgisten hoeven de schola zangers niet te zijn, maar ze moeten wel bekend zijn met de plaats en functie van gezangen in de liturgie.

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Uit het Jaarverslag 2016 van de Schola Cantorum Karolus Magnus 

Een overzicht:

Zaterdag 16 januari: Uitvaart van mevrouw Jos Pols - Streefkerk in de Cenakelkerk,

Heilig Landstichting

Zaterdag 23 januari: Uitvaart van de heer Wim Versluis in de Groenestraatkerk

Dinsdag 26 januari: De overdracht van de voorzittershamer feestelijk gevierd

in Zaal Groenewoud

Dinsdag 2 februari: Jaarvergadering van de vereniging

Zaterdag 6 februari: Uitvaart mevrouw van Hees in het Titus Brandsma Centrum

Diag 1 maart, 12 en 26 april en 17 mei: Opnamedagen in Wilp

Zaterdag 2 april: Ochtendgloren bij St. Walrick

Zaterdag 4 juni: Gregoriaans festival in ’s Hertogenbosch

Zaterdag 25 juni: Eindejaarsfeest van de schola.

Donderdag 11 augustus: Uitvaart van mevrouw Willemien van de Ven – Willems in de kerk van de H.H. Cosmas en Damianus in Groesbeek

Woensdag 24 augustus: Uitvaart van de heer Henri Polman in de kerk van de H. Werenfridus in Elst

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus: Gebroeders van Limburgfestival

Zaterdag 12 november: Presentatie van ‘Lebuinus herontdekt’ in de Broederenkerk in Deventer

Zondag 13 november: Optreden voor het muziekfestival Le Guess Who in Utrecht

Zondag 20 november: Presentatie van ‘Lebuinus herontdekt’ in de aula van het Canisiuscollege in Nijmegen.

Zondag 27 november: We zingen de Eerste zondag van de advent bij de zusters Dominicanessen van Neerbosch.

Maandag 28 november: Uitvaart van de heer Khalil in de Cenakelkerk, Heilig Landstichting.

Zondag 18 december: Advents-kerstconcerten in Graefenthal

Zaterdag 31 december: Uitvaart van de heer Geer Hendricks in de Petrus Canisiuskerk te Nijmegen   

 

Financieel jaaroverzicht

rekening 2016 begroting 2017

 

2016

2017

 

gerealiseerd

begroot

 

 

 

dirigent

1.500

1.500

reiskosten repetities

761

800

reiskosten uitvoeringen

1.085

900

secretariaat

1.304

800

evenementen

1.115

1.100

promotiekosten

 

 

scholing

 

500

 

 

 

totaal

5.765

5.600

 
 

Inmiddels zijn van de Schola vijf Cd’s en twee dubbel - Cd's verschenen:

1993: 'O virgo mater' met Mariagezangen en orgelimprovisaties door Berry van Berkum;

1995: 'Canticum novum' met de integrale Latijnse uitvoering van de mis van de vijfde zondag van Pasen (deze CD is uitverkocht en wordt niet meer herdrukt;

1997: 'Media vita' met gezangen uit de misliturgie en het officie van de overledenen; in 2009 verscheen een remake met tekstboek in Latijn, Nederlands en Engels.

2000: ‘La Divina Commedia Gregoriana’. Een middeleeuwse, gregoriaanse cyclus die ons vanuit de hel, over de louteringsberg naar het paradijs voert:

ZINGEN VAN DE HEL EN DE HEMEL. Een dubbel - Cd met een booklet. Teksten in Latijn. Nederlands. Engels en Italiaans zijn op aanvraag digitaal beschikbaar.

 "De Schola Cantorum Karolus Magnus treedt regelmatig overal in binnen - en buitenland op met gregoriaanse gezangen die door de dichter Dante worden aangeduid in zijn goddelijke komedie. Tijdens de gezangen worden kunstwerken geprojecteerd die door de eeuwen heen zijn gemaakt door kunstenaars die zich door Dantes gedicht hebben laten inspireren, van Botticelli tot de hedendaagse schilderes Juke Hudig. Een toelichting daarbij wordt steeds verzorgd door een van onze zangers: de Dantevertaler Jacques Janssen, voor wie Dante en het gregoriaans een twee-eenheid vormen".

In 2006 heeft de schola haar vijfde compact disk uitgebracht onder de titel ‘Imago Christi’. Op deze dubbel-cd zingt de Schola Gregoriaanse gezangen die betrekking hebben op het beeld van Christus zoals dat in de loop der eeuwen tot uiting komt. De uitgave gaat vergezeld van een 40 pagina’s tellend boekje, waarin de tekst van de gezangen in het Latijn is afgedrukt met vertalingen in het Nederlands en het Engels. Tevens wordt uitvoerig ingegaan op de keuze van de gezangen.

De dubbel-cd is verpakt in een fraai doosje met een opdruk in kleuren van een van de miniaturen van de Gebroeders van Limburg, waarvan in het kader van de viering 2000 jaar Nijmegen een unieke tentoonstelling plaatsvond in het Valkhof Museum. Op deze manier brengt de Schola haar verbondenheid met de stad tot uitdrukking. Voor meer informatie hierover: KLIK HIER

2012: The Martyred Virgins, een monument voor de slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Deze Cd gaat vergezeld van een booklet met 48 pagina's, waarin de tekst van de gezangen in het Latijn is afgedrukt met vertalingen in het Nederlands en het Engels.

Voor meer informatie hierover: KLIK HIER

2016: De Schola heeft een cd opgenomen met daarop de Metten van Sint-Lebuïnus. Tegelijk verscheen een begeleidend boek onder de titel ‘Lebuïnus herontdekt’, een bezongen heilige, dat de dirigent samen met scholalid en historicus Gerard Pieters schreef.

 
NIEUWE LEDEN:
De repetitie is op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen. 

De schola, die alleen uit mannen bestaat, is niet aan een kerk verbonden en zingt op verzoek of op eigen initiatief bij bepaalde gelegenheden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris, Jan Timmermans, tel. 024-3607481.

mobiel. 06-38465903 e-mail jh_timmermans@hotmail.com

TERUG