SCHOLA CANTORUM KAROLUS MAGNUS

De Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen werd opgericht in 1988.

De Schola bestaat uit de volgende zangers:

Frans de Bont, Jan Ermers, Edo Fennema, Stef Geurts, Jacques Janssen, Sjef Jongen, Koos Leemker, 

Gerard Pieters, Sander Ram, Wil Robben, Piet Ronnes, Arno Theune, Jan Timmermans, Jos Verhagen, André Weel en Peter Zandvliet.

Dirigent is Stan Hollaardt.

Erelid: Pater Augustinus Hollaardt OP (†2012) en Prof. Jan Bernards (†2013)

Beschermheer: Mgr. A. H. van Luyn S. D. B., Emeritus Bisschop van Rotterdam.

Lid van verdienste: Toon Friederichs (†2009), pastor Simon Evers en onze organist Ton Bertrand.

Bestuur: Piet Ronnes, voorzitter; Gerard Pieters, penningmeester; Jan Timmermans, secretaris.

 

          De naam 'Karolus Magnus' verwijst enerzijds naar Karel de Grote, die in zijn tijd de uniformiteit in de liturgie en de verspreiding van het Gregoriaans in West-Europa bevorderde; anderzijds naar de keizer Karelstad Nijmegen, waar Karel de Grote zich destijds dikwijls in zijn burcht aan de Waal ophield.

 

          De Schola stelt zich ten doel het authentieke Gregoriaans als kostbaar cultureel en liturgisch erfgoed te bewaren en te propageren. Zij baseert zich daarbij voornamelijk op de verworvenheden van de studies der vroeg - middeleeuwse handschriften, zoals die in de vorige eeuw door de monniken van Solesmes (Frankrijk) ter hand zijn genomen, en daar en ook elders nog steeds worden voortgezet. Uitgangspunt vormt de semiologie, de leer die zich bezighoudt met de verklaring van de tekens (neumen) zoals die in de handschriften boven de teksten zijn vermeld. Deze geven weinig nauwkeurige informatie over de melodie, maar des te meer over de ritmiek die bij het zingen moet worden betracht.

          Bij haar uitvoeringen beperkt de Schola zich niet uitsluitend tot het liturgische kader, maar hanteert zij ook de concert - en toneelvorm. Zo treedt zij op in kerk en klooster, in schouwburg en concertzaal.

          Ook voor het zingen bij een huwelijkssluiting of een uitvaart worden wij regelmatig gevraagd. U kunt ons desgewenst bereiken via de pagina Adressen.

 

Naast optredens op vele plaatsen in Nederland en optredens i.v.m. uitzendingen van KRO-radio en tv vonden concerten plaats in België (festival van Watou 1994), Frankrijk (Dijon 2008, Flavigny sur Ozerain 1994, 1999, 2008 en 2009; St. Riquier 1998) Duitsland (Kleve 1995, 1996 en 2014; Kevelaer 1998, Aken 1998, 2002, Goch - Asperden, Kloster Graefenthal, 2014, 2015, 2016) en Italië (Rome 2002, Florence 2005, Ravenna 2005, Verona 2005).

Inmiddels zijn van de Schola vier Cd’s en twee dubbel - Cd's verschenen:

1993: 'O virgo mater' met Mariagezangen en orgelimprovisaties door Berry van Berkum;

1995: 'Canticum novum' met de integrale Latijnse uitvoering van de mis van de vijfde zondag van Pasen (deze CD is uitverkocht en wordt niet meer herdrukt;

1997: 'Media vita' met gezangen uit de misliturgie en het officie van de overledenen; in 2009 verscheen een remake met tekstboek in Latijn, Nederlands en Engels.

2000: ‘La Divina Commedia Gregoriana’. Een middeleeuwse, gregoriaanse cyclus die ons vanuit de hel, over de louteringsberg naar het paradijs voert:

ZINGEN VAN DE HEL EN DE HEMEL. Een dubbel - Cd met een booklet. Teksten in Latijn. Nederlands. Engels en Italiaans zijn op aanvraag digitaal beschikbaar.

 "De Schola Cantorum Karolus Magnus treedt regelmatig overal in binnen - en buitenland op met gregoriaanse gezangen die door de dichter Dante worden aangeduid in zijn goddelijke komedie. Tijdens de gezangen worden kunstwerken geprojecteerd die door de eeuwen heen zijn gemaakt door kunstenaars die zich door Dantes gedicht hebben laten inspireren, van Botticelli tot de hedendaagse schilderes Juke Hudig. Een toelichting daarbij wordt steeds verzorgd door een van onze zangers: de Dantevertaler Jacques Janssen, voor wie Dante en het gregoriaans een twee-eenheid vormen".

In 2006 heeft de schola haar vijfde compact disk uitgebracht onder de titel ‘Imago Christi’. Op deze dubbel-cd zingt de Schola Gregoriaanse gezangen die betrekking hebben op het beeld van Christus zoals dat in de loop der eeuwen tot uiting komt. De uitgave gaat vergezeld van een 40 pagina’s tellend boekje, waarin de tekst van de gezangen in het Latijn is afgedrukt met vertalingen in het Nederlands en het Engels. Tevens wordt uitvoerig ingegaan op de keuze van de gezangen.

De dubbel-cd is verpakt in een fraai doosje met een opdruk in kleuren van een van de miniaturen van de Gebroeders van Limburg, waarvan in het kader van de viering 2000 jaar Nijmegen een unieke tentoonstelling plaatsvond in het Valkhof Museum. Op deze manier brengt de Schola haar verbondenheid met de stad tot uitdrukking. Voor meer informatie hierover: KLIK HIER

2012: The Martyred Virgins, een monument voor de slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Deze Cd gaat vergezeld van een booklet met 48 pagina's, waarin de tekst van de gezangen in het Latijn is afgedrukt met vertalingen in het Nederlands en het Engels.

Voor meer informatie hierover: KLIK HIER

2016: De Schola heeft een cd opgenomen met daarop de Metten van Sint-Lebuïnus. Tegelijk verscheen een begeleidend boek onder de titel ‘Lebuïnus herontdekt’, een bezongen heilige, dat de dirigent samen met scholalid en historicus Gerard Pieters schreef.

 
Nieuwe leden:
De repetitie is op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen. 

De schola, die alleen uit mannen bestaat, is niet aan een kerk verbonden en zingt op verzoek of op eigen initiatief bij bepaalde gelegenheden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris, Jan Timmermans, tel. 024-3607481.

mobiel. 06-38465903 e-mail jh_timmermans@hotmail.com

TERUG